فصل اول- شرایط ورود

ماده ۱: هریک از دوره ها با توجه به ویژگی ها و سرفصل های درسی، دارای شرایط ورودی است که بنا به مقتضیات آن دوره تعیین شده است. متقاضی باید، از تطبیق شرایط خود با شرایط ورود به دوره اطمینان داشته و از اهداف دوره انتخابی نیز اطلاع کامل داشته باشد.

ماده ۲: از متقاضی محترم انتظار می‌رود مقید به رعایت حجاب اسلامی در محیط آموزشی (حضوری و آنلاین) باشد.

فصل دوم- نام نویسی

ماده ۴: ثبت نام دوره ها به صورت اینترنتی امکان پذیر است. ارسال نامه، فاکس، فیش واریز وجه و یا هرگونه اسناد دیگر بمنزله ثبت نام نخواهد بود.

ماده ۵: شهریه دوره‌ها بصورت آنلاین و قبل از ثبت نام دریافت م‌شود. شهریه دوره‌های بلند مدت مطابق با آیین نامه دریافت خواهد شد.

فصل سوم- حضور در کلاس، آزمون ها و گواهینامه

ماده ۶: حضور در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است.

  • تبصره ۱ : محل برگزاری کلاسهای آموزشی در داخل یا خارج از محل مرکز و یا به صورت آنلاین می باشد.
  • تبصره ۲ : در کلاسهای کارگاهی به همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.
  • تبصره ۳ : امکان جابجایی زمان حضور در دوره پس از شروع دوره وجود ندارد.
  • تبصره ۴ : متقاضیانی که با هماهنگی آموزش و دلایل موجه نتوانسته‌اند در کلاسهایی از دوره های بلند مدت شرکت نمایند و یا خواستار شرکت مجدد می‌باشند، مکلف به پرداخت مجدد شهریه دوره هستند.

ماده ۷: گواهینامه دوره ها بر اساس اطلاعات مندرج در برگ ثبت نام صادر خواهد شد.متقاضی مسئولیت صحت و دقت این اطلاعات را می‌پذیرد.

ماده ۸: متقاضیانی که از طرف سازمان‌های خود برای شرکت در دوره ها معرفی شده اند، علاوه بر مقررات آموزشی مرکز، باید مقررات آموزشی سازمان خود را نیز رعایت نمایند. در صورت غیبت بیش از ۲۰% از ساعات دوره ، برای متقاضی، گواهینامه صادر نخواهد شد. ملاک صدور گواهینامه ساعات حضور متقاضی در دوره می باشد که پس از اتمام کامل دوره به آن سازمان و به نام متقاضی ثبت نام شده و حضور یافته در کلاس ارائه می‌شود. در صورت جابجایی اسامی باید نامه ای از طرف شرکت برای مرکز آموزش ارسال شود.

فصل چهارم- انصراف از دوره ها و اطلاع رسانی

ماده ۱۰:  پس از ثبت نام در دوره ها و یا خرید محصول مشاوره و کتاب و … امکان لغو نمودن و استرداد وجه محصول تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و مبلغ مسترد نخواهد شد.  امکان تغییر محصول خریداری شده نیز وجود ندارد.

ماده ۱۱: اطلاع رسانی جهت شروع دوره های حضوری و غیر حضوری، تغییر در جدول زمانی کلاس‌ها و یا تشکیل نشدن هر یک از دوره‌ها از طریقی است که به هنگام ثبت نام به اطلاع متقاضی رسیده است.

ماده ۱۲: در خصوص دوره های غیر حضوری، لینک حضور در دوره فقط به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت نام در سایت، توسط متقاضی وارد می‌شود ارسال می‌گردد. صحت ورود اطلاعات بر عهده متقاضی است.